Chi tiết

Thông báo kế hoạch giảng dạy - Học tập online

Kính gửi các em sinh viên!

Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh SARS -CoV-2, Nhà trường thông báo tổ chức giảng dạy và học online cho tất cả sinh viên các khóa bắt đầu từ 04/5/2021. 
 
Đề nghị các em sinh viên chuẩn bị và học online tuân thủ theo đúng các quy định của Trường. Sinh viên theo dõi thông tin chi tiết tại đây.
 
Lịch học trực tuyến tại đây.

 

Các thông báo khác
Ngày hội việc làm (04/27/2021 13:50:44)