Chi tiết

Thông báo thu học phí học kỳ 1

Đã đến thời điểm đóng học phí học kỳ I. Các em sinh viên chú ý đọc thông báo và theo dõi hạn nộp.

Chi tiết xem tại đây.

Các thông báo khác