Chi tiết

[CTSV] Khảo sát ý kiến sinh viên về học phần và hoạt động giảng dạy của học viên học kỳ 2 năm học 2020-2021

Nhà trường triển khai khảo sát ý kiến sinh viên về học phần và hoạt đông giảng dạy của giảng viên đối với các học phần trong học kỳ 2 năm học 2020-2021. 

Đối tượng khảo sát: Toàn bộ sinh viên các hệ đang theo học tại Trường Đại học Phenikaa

Hình thức khảo sát online 

Thời gian thực hiện: 30/7/2021-15/8/2021 

Các em sinh viên thực hiện khảo sát theo khoa, tại link:

1. Khoa Công nghệ sinh học, hóa học và Kỹ thuật môi trường

Link khảo sát: https://forms.gle/vXkPRAQjbhh6dU1G8

2. Khoa Công nghệ thông tin

Link khảo sát: https://forms.gle/7oJsrB8EwWZE15yj8

3. Cơ khí - Cơ điện tử

Link khảo sát: https://forms.gle/XpA9ZGX1LQevZJag9

4. Khoa Dược 

Link khảo sát: https://forms.gle/97JysgxFzhQaTqaj8

5. Khoa Điện – Điện tử

Link khảo sát: https://forms.gle/t31raieU2qr38ACE9

6. Khoa Điều dưỡng

Link khảo sát: https://forms.gle/TVMRfHFZoRY2dstw5

7. Khoa Kinh tế - Kinh doanh

Link khảo sát: https://forms.gle/LJ5JkMKEZK4EUDzQ8

8. Khoa học và Kỹ thuật vật liệu

Link khảo sát: https://forms.gle/wwA2khFHJ3zCUh1c8

9. Khoa Kỹ thuật Ổ tô và Năng lượng

Link khảo sát: https://forms.gle/fWF7uA4ZcNLju4qk8

10. Khoa Kỹ thuật Y học

Link khảo sát: https://forms.gle/gsNXovK6FDkH9SWr6

11. Khoa Tiếng Anh 

Link khảo sát: https://forms.gle/YpRfcKrnAGD6TJsu6

Các em sinh viên lưu ý, thực hiện khảo sát trong thời gian quy định. Mọi thông tin thắc mắc về các nội dung khảo sát, các em liên hệ Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí để được hỗ trợ thông tin: 

Email: dbcl@phenikaa-uni.edu.vn

Trân trọng, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các thông báo khác